ГЕОРГИ САЧКОВ

Учител в ПГЕА (Киров)

Основи На Компютърните Мрежи
arduino
arduin0
arduino-
arduino+
Arduino=
arduino1
Проектиране на мрежа за нуждите на малка и средна компания
Конфигуриране на виртуални локални мрежи (VLAN) с Cisco Packet Tracer
Mpeжu
PMD-Тестване на връзката на оптични съединения
Разклонители и рутери
Режими за предаване на данни-ВидовеКомутации
Безжично пренасяне на сигнали
ВГРАДЕНИ МИКРОКОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
ВГРАДЕНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ВГРАДЕНИ СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ
ВИДОВЕ МАРШРУТИЗАЦИЯ
ВИДОВЕТЕ МОДУЛАЦИИ
Видеомонитори
Видове  Оптрони
Видове кабели
Видове протоколи за маршрутизиране
ВидовеНосещиСредиПриКомпютърнитеМрежиКабелнаСистемаВидовеКабели
Вълноводи
ГалваничноРазделянеНаНивоАналоговСигнал
ФЛАШ БАЗИРАНИ ТВЪРДИ ДИСКОВЕ-SSD
ФАКС  устройство
Единна мрежова инфраструктура за свързана сграда
ИнсталиранеПРИНТЕР
преобразуване на напрежение в честота с оптрон
модеми
Неразглобяеми съединения
НЕРАЗГЛОБЯЕМИ-СЪЕДИНЕНИЯ
Конфигуриране на компакт-дискове
КомпютърниМрежи
Мултиплексиране(multiplexing)
Мрежи със светлинни(оптични) вълни 
МрежоваСигурност
Оптични комутатори – предназначение класификация и ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптични мрежи
Оптоелектронните елементи
Оптрони
Откриване и отстраняване на проблеми в Internet
Основни типове кабели с оптични влакна
СателитенКОНВЕКТОР
СистемиМетодиСредстваЗаМониторинг
Свързване на оптичен кабел
Транспортни протоколи
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПТИЧНИТЕ МРЕЖОВИ СТРУКТУРИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ОТ LAN КЪМ PON МРЕЖИ
ПЛОТЕРИ
Пакетни системи – Мениджъри - rpm dpkg apt yum pkgtool pacman
ПериферниУстройстваПрезентация8
Полагане на оптични кабели методи техники и монтаж
Предаване на данни с оптични влакна
Примерен план
OSI модел
https://www.javatpoint.com/osi-model
Транспортен слой функции
https://www.javatpoint.com/computer-network-transport-layer
https://www.includehelp.com/computer-networks/functions-of-transport-layer-in-the-osi-model.aspx
Протоколи: -TCP
https://www.geeksforgeeks.org/what-is-transmission-control-protocol-tcp/
bundles – части – това са PDU – наричат се сегменти
TCP segment structure
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://bg.wikipedia.org/wiki/TCP
-UDP
https://www.geeksforgeeks.org/user-datagram-protocol-udp/
https://www.imperva.com/learn/ddos/udp-user-datagram-protocol/
Сравнение между TCP  и UDP
https://www.lifesize.com/en/blog/tcp-vs-udp/
след използване на „автоматичен преводач“ прегледайте внимателно бг. текста – може да се сложи англ. и бг. текст един до друг
– в две колони на таблица, – сравняването на двата текста - англ. и бг. да се коригират и да звучат смислено на български,
с българските термини. Ако нещо не сте сигурни – оставете го на англ. – за после.
OSI модел;
физически слой – функции, кабели, конектори, компоненти, електрически характеристики, кодиране, мрежови устройства.
Примерен план
OSI модел 
https://www.techbaz.org/Blog/The-OSI-Model.php
Физически слой 
Функции на физическия слой
Физическият слой е отговорен за изпращането на компютърни битове от едно устройство на друго по мрежата.
Не разбира битовете; по-скоро неговата роля е да определя как са настроени физическите връзки към мрежата и как
битовете се представят в предвидими сигнали, тъй като се предават или електрически, оптически или чрез радиовълни.
Физическият слой изпълнява различни функции, включително:
Дефиниране на битове:
Определя как битовете се преобразуват от 0s и 1s в сигнал.
Скорост на данни:
Определя колко бързо протичат данните в битове в секунда.
Синхронизация:
Гарантира, че изпращащите и получаващите устройства са синхронизирани.
Режим на предаване:
Определя посоката на предавания и дали те са симплекс (един сигнал се предава в една посока),
полудуплекс (данните отиват в двете посоки, но не едновременно) и 
пълен дуплекс (данните се предават и в двете посоки, едновременно).
Интерфейс:
Определя как устройствата са свързани към предавателна среда като Ethernet или радиовълни.
Устройства на физическия слой
Физическият слой обхваща различни устройства и носители, сред които окабеляване,
конектори, приемници, трансивъри и ретранслатори.
https://www.studytonight.com/computer-networks/osi-model-physical-layer
http://www.highteck.net/EN/Physical/OSI_Physical_Layer.html
като термин - преносна среда
за картинки:-кабелите -коаксиален, мрежов , оптичен, RJ45 конектор, оптични конектори мрежови адаптери
заключение
Слой 1 на модела OSI: Физически слой определя електрически и физически спецификации за устройства.
Физическият слой определя връзката между устройство и предавателна среда, като меден или оптичен кабел.
Това включва разположението на изводите, напреженията, спецификациите на кабелите, хъбовете, повторителите,
мрежовите адаптери, адаптерите за хост шина (HBA, използвани в мрежите за съхранение) и др.
Основните функции и услуги, изпълнявани от физическия слой, са:
1) Установяване и прекратяване на връзка с комуникационна среда.
2) Участие в процеса, при който комуникационните ресурси се споделят ефективно между множество потребители
(например разрешаване на спорове и контрол на потока). 
3) Модулиране или преобразуване между представянето на цифрови данни в потребителското оборудване и съответните сигнали,
предавани по комуникационен канал;
Лакова + Сачков.